Search form

1 เปโตร 3:10

10ย้อน​ใน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“ใผ​ใค่​อยาก​มี​ความ​สุข กับ​ได้​ปะ​วัน​ตี้​ดีๆ

ก็​ห้าม​ใจ๊​ลิ้น​อู้​บ่ดี กับ​ห้าม​ใจ๊​ปาก​อู้​กำ​จุ