Search form

1 เปโตร 3:15

15แต่​หื้อ​ใจ๋​ของ​ต้าน​เคารพ​นับถือ​พระคริสต์​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​เกียม​ตั๋ว​ตลอด​เวลา​ตี้​จะ​ตอบ​กำถาม​ของ​กู้​คน​ตี้​มา​ขอ​หื้อ​ต้าน​อธิบาย​เถิง​ความ​หวัง​ตี้​หมู่​ต้าน​มี