Search form

1 เปโตร 3:16

16หื้อ​ตอบ​หมู่​เขา​อย่าง​สุภาพ​กับ​เคารพ​อ่อนน้อม หื้อ​จิต​สำนึก​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​บริสุทธิ์ เปื้อ​ว่า​เมื่อ​มี​คน​มา​อู้​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​หมู่​ต้าน ทั้งๆ ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​ดี​ใน​ตาง​ของ​พระคริสต์ หมู่​เขา​ก็​จะ​ได้​ละอายใจ๋​ตั๋วเก่า