Search form

1 เปโตร 3:18

18พระคริสต์​ตุ๊ก​ทรมาน​เปื้อ​ฮับ​โต้ษ​บาป​ของ​หมู่​เฮา​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ​ละ คือ​พระองค์​ผู้​ตี้​บ่มี​บาป​ต๋าย​แตน​หมู่​คน​บาป เปื้อ​จะ​ปา​หมู่​เขา​ไป​หา​พระเจ้า ตั๋ว​ของ​พระองค์​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​พระเจ้า​โผด​หื้อ​จิตวิญญาณ​ของ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​มา​มี​จีวิต​ใหม่