Search form

1 เปโตร 3:4

4แต่​หื้อ​งาม​มา​จาก​จิตใจ๋ เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่มี​วัน​หาย​ไป คือ​มี​ใจ๋​สุภาพ​อ่อนน้อม สงบ​เสงี่ยม เซิ่ง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​มี​ก้า​นัก​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า