Search form

1 เปโตร 3:6

6เหมือน​กับ​นาง​ซาราห์​เจื้อฟัง​อับราฮัม​กับ​ฮ้อง​เขา​ว่า “นาย​ของ​ข้าเจ้า” ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​ดี​กับ​บ่กั๋ว​อะหยัง หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​นาง