Search form

1 เปโตร 3:7

7ส่วน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ผัว​ก็​เหมือน​กั๋น หื้อ​อยู่​กิ๋น​กับ​เมีย​อย่าง​หันอกหันใจ๋​กั๋น ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ก๋ำลัง​นัก​เหลือ​หมู่​นาง หมู่​ต้าน​ต้อง​ยกย่อง​หมู่​นาง​ย้อน​ว่า​พระเจ้า​โผด​เมตต๋า​ยก​จีวิต​ของ​หมู่​นาง​หื้อ​ได้ฮับ​จีวิต​นิรันดร์​ฮ่วม​กับ​หมู่​ต้าน หื้อ​เยียะ​จาอี้​เน่อ เปื้อ​บ่หื้อ​มี​อะหยัง​มา​เยียะ​หื้อ​กำ​อธิษฐาน​ของ​หมู่​ต้าน​บ่เป๋น​ผล