Search form

1 เปโตร 3:8

ยอม​ทน​ตุ๊ก​ย้อน​เยียะ​ดี

8สุดต๊าย​นี้ ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น หันอกหันใจ๋​กั๋น ฮัก​กั๋น​เหมือน​ปี้น้อง มี​ใจ๋​เมตต๋า​กับ​ฮู้จัก​ถ่อมใจ๋