Search form

1 เปโตร 3:9

9ถ้า​ใผ​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​ต้าน​ก็​ห้าม​เยียะ​บ่ดี​ตอบ​เขา กาว่า​ด่า​คน​ตี้​ด่า​ต้าน แต่​หื้อ​ปั๋น​ปอน​หมู่​เขา​แตน ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอี้ แล้ว​พระองค์​จะ​ได้​ปั๋น​ปอน​หื้อ​หมู่​ต้าน