Search form

1 เปโตร 4

จีวิต​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง

1จาอั้น ใน​เมื่อ​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​ได้​ตุ๊ก​ทรมาน หมู่​ต้าน​ก็​ต้อง​เกียม​ตั๋ว​หื้อ​ดี​โดย​หื้อ​กึ๊ด​อย่าง​เดียว​กับ​พระองค์ ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​ตุ๊ก​ทรมาน​ตาง​ตั๋ว ก็​ได้​เลิก​เยียะ​บาป​แล้ว 2แล้ว​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​เหลือ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า บ่ใจ้​ต๋าม​กิเลส​ตั๋ณหา​อย่าง​คน​ทั่ว​ไป 3ย้อน​ตะก่อน​หมู่​ต้าน​ได้​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​มา​นักแก​แล้ว คือ​ป่อย​ตั๋ว​ต๋าม​ตั๋ณหา มัว​เมา​ใน​เรื่อง​ลามก เมา​เหล้า​เมายา มั่วสุม​ตาง​เพศ กิ๋นเลี้ยง​วุ่นวาย​กั๋น กับ​นับถือ​ฮูป​เคารพ​ตี้​น่า​ขี้จ๊ะ 4คน​หมู่​นี้​ก็​งืด​ว่า เยียะ​หยัง​หมู่​ต้าน​บ่ไป​หลง​ระเริง​ตวย​กั๋น​กับ​หมู่​เขา หมู่​เขา​เลย​อู้​ดู​แควน​หมู่​ต้าน 5แต่​หมู่​เขา​จะ​ต้อง​ตอบ​พระองค์​ผู้​ตี้​เกียม​พร้อม​จะ​ตัดสิน​กู้​คน ตึง​คน​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​กาว่า​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ตวย 6ย้อน​จาอี้​ก็​มี​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ตวย เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ได้​มี​จีวิต​ตาง​จิตวิญญาณ​อย่าง​พระเจ้า เถิงแม้​หมู่​เขา​ถูก​พระเจ้า​ตัดสิน​เหมือน​อย่าง​คน​ตังหลาย

ก๋าน​ใจ๊​ของ​ประทาน​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​มา

7ใก้​เถิง​วัน​สิ้น​โลก​แล้ว หมู่​ต้าน​ต้อง​ตั้ง​สติ​ไว้​หื้อ​ดี สงบ​จิต​สงบ​ใจ๋ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​อธิษฐาน​ได้ 8สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด ก็​คือ​หื้อ​ฮัก​กั๋น​นักๆ ย้อน​ความ​ฮัก​ยกโต้ษ​บาป​ตี้​นัก​ขนาด​ได้ 9หื้อ​ต้อนฮับ​ขับสู้​กั๋น​อย่าง​เต๋ม​ตี้​โดย​บ่จ่ม​อะหยัง 10ต๋าม​ตี้​แต่​ละ​คน​ได้ฮับ​ของ​ประทาน​จาก​ของ​ประทาน​อัน​หลากหลาย​ของ​พระเจ้า ก็​หื้อ​ใจ๊​ของ​ประทาน​นั้น​ฮับใจ๊​กั๋น​อย่าง​สัตย์ซื่อ 11ถ้า​ใผ​มี​ของ​ประทาน​ใน​ก๋าน​อู้ ก็​หื้อ​อู้​เป๋น​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า ใผ​ตี้​มี​ของ​ประทาน​ตาง​ฮับใจ๊ ก็​หื้อ​ฮับใจ๊​อย่าง​สุด​ก๋ำลัง​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​มา เปื้อ​ว่า​กู้​คน​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​จาก​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ตลอดไป อาเมน

ย้อน​เป๋น​คริสเตียน​จึง​ต้อง​ฮับ​ความ​ตุ๊ก

12เปื้อนๆ ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย บ่ต้อง​งืด​ใน​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​ตี้​ก่ำลัง​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​ต้าน มัน​บ่ใจ้​เรื่อง​แปลก​อะหยัง​แต่​เกิด​ขึ้น​เปื้อ​เป๋น​ก๋าน​ทดสอบ​หมู่​ต้าน​เน่อ 13แต่​หื้อ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​ต้าน​ได้​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​พระคริสต์​เต๊อะ เปื้อ​ว่า​เมื่อ​พระคริสต์​ปิ๊ก​มา​สำแดง​ความ​ยิ่งใหญ่​หื้อ​กู้​คน​หัน หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​จื้นจม​ยินดี​อย่าง​เต๋ม​ตี้ 14เมื่อ​มี​คน​ดู​ถูก​ดู​แควน​ต้าน​ย้อน​เป๋น​คน​ของ​พระคริสต์ ต้าน​ก็​เป๋น​สุข​แต๊ๆ ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า​ก็​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว 15ถ้า​หมู่​ต้าน​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก ก็​บ่ดี​หื้อ​เกิด​จาก​ก๋าน​ไป​ฆ่า​คน ไป​ลัก​ของ ไป​เยียะ​บ่ดี กาว่า​ไป​ยุ่ง​เรื่อง​จาว​บ้าน​เลย 16แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​ต้อง​ตุ๊กยาก​ย้อน​เป๋น​คริสเตียน ก็​บ่ต้อง​อาย แต่​หื้อ​สรรเสริญ​พระเจ้า​เต๊อะ​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​ขึ้น​จื้อ​ว่า​เป๋น​คริสเตียน 17เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ โดย​ตั้งเก๊า​ตี้​คน​ของ​พระเจ้า​ก่อน ลอง​กึ๊ด​ผ่อ​เต๊อะ ถ้า​พระเจ้า​ตั้งเก๊า​ตัดสิน​หมู่​เฮา​ก่อน จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​หมู่​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ข่าวดี​จาก​พระเจ้า​พ่อง 18อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ถ้า​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ยัง​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เกือบ​จะ​บ่ได้

แล้ว​คน​บาป​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเจ้า​ลอ จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​พ่อง”

19จาอั้น คน​ตี้​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ย้อน​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า ก็​หื้อ​ฝาก​จิตวิญญาณ​ของ​ตั๋ว​ไว้​กับ​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​ตี้​สัตย์ซื่อ กับ​หื้อ​เยียะ​ดี​ต่อ​ไป