Search form

1 เปโตร 4:1

จีวิต​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง

1จาอั้น ใน​เมื่อ​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​ได้​ตุ๊ก​ทรมาน หมู่​ต้าน​ก็​ต้อง​เกียม​ตั๋ว​หื้อ​ดี​โดย​หื้อ​กึ๊ด​อย่าง​เดียว​กับ​พระองค์ ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​ตุ๊ก​ทรมาน​ตาง​ตั๋ว ก็​ได้​เลิก​เยียะ​บาป​แล้ว