Search form

1 เปโตร 4:11

11ถ้า​ใผ​มี​ของ​ประทาน​ใน​ก๋าน​อู้ ก็​หื้อ​อู้​เป๋น​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า ใผ​ตี้​มี​ของ​ประทาน​ตาง​ฮับใจ๊ ก็​หื้อ​ฮับใจ๊​อย่าง​สุด​ก๋ำลัง​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​มา เปื้อ​ว่า​กู้​คน​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​จาก​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ตลอดไป อาเมน