Search form

1 เปโตร 4:13

13แต่​หื้อ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​ต้าน​ได้​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​พระคริสต์​เต๊อะ เปื้อ​ว่า​เมื่อ​พระคริสต์​ปิ๊ก​มา​สำแดง​ความ​ยิ่งใหญ่​หื้อ​กู้​คน​หัน หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​จื้นจม​ยินดี​อย่าง​เต๋ม​ตี้