Search form

1 เปโตร 4:16

16แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​ต้อง​ตุ๊กยาก​ย้อน​เป๋น​คริสเตียน ก็​บ่ต้อง​อาย แต่​หื้อ​สรรเสริญ​พระเจ้า​เต๊อะ​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​ขึ้น​จื้อ​ว่า​เป๋น​คริสเตียน