Search form

1 เปโตร 4:17

17เถิง​เวลา​แล้ว​ตี้​พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ โดย​ตั้งเก๊า​ตี้​คน​ของ​พระเจ้า​ก่อน ลอง​กึ๊ด​ผ่อ​เต๊อะ ถ้า​พระเจ้า​ตั้งเก๊า​ตัดสิน​หมู่​เฮา​ก่อน จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​หมู่​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ข่าวดี​จาก​พระเจ้า​พ่อง