Search form

1 เปโตร 4:19

19จาอั้น คน​ตี้​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ย้อน​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า ก็​หื้อ​ฝาก​จิตวิญญาณ​ของ​ตั๋ว​ไว้​กับ​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​ตี้​สัตย์ซื่อ กับ​หื้อ​เยียะ​ดี​ต่อ​ไป