Search form

1 เปโตร 4:7

ก๋าน​ใจ๊​ของ​ประทาน​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​มา

7ใก้​เถิง​วัน​สิ้น​โลก​แล้ว หมู่​ต้าน​ต้อง​ตั้ง​สติ​ไว้​หื้อ​ดี สงบ​จิต​สงบ​ใจ๋ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​อธิษฐาน​ได้