Search form

1 เปโตร 5:13

13คริสตจักร​ตี้​เมือง​บาบิโลน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​เหมือน​กับ​หมู่​ต้าน ได้​ฝาก​กำ​กึ๊ด​เติง​มา​หา​หมู่​ต้าน มาระโก​ตี้​เป๋น​เหมือน​ลูก​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ด​เติง​หา​หมู่​ต้าน​ตวย