Search form

1 เปโตร 5:14

14เมื่อ​หมู่​ต้าน​ปะ​กั๋น ขอ​หื้อ​จูบ​ตั๊กตวาย​กั๋น​ด้วย​ความ​ฮัก ขอ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เป๋น​ของ​พระคริสต์​มี​สันติสุข​เต๊อะ​เน่อ