Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1:2

ความ​เจื้อ​กับ​แบบ​อย่าง​ของ​จาว​เธสะโลนิก๋า

2หมู่​เฮา​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​ต้าน​ตังหลาย​อยู่​ตลอด กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​ประจ๋ำ