Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1:5

5ย้อน​ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​นำ​ข่าวดี​มา​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย ก็​บ่ใจ้​มา​ก้า​อู้​บ่ดาย แต่​มา​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตึง​ความ​มั่นใจ๋​แต๊ๆ ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​จาใด​พ่อง​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​ต้าน​ตังหลาย