Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1:8

8ย้อน​ต้าน​ตังหลาย ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​จึง​ได้​เล่าลือ​ออก​ไป​จาก​เมือง​เธสะโลนิก๋า บ่ใจ้​ก้า​แคว้น​มาซิโดเนีย​กับ​แคว้น​อาคายา​เต้าอั้น แต่​ได้​เล่าลือ​ไป​แผว​หลายๆ ตี้ จ๋น​หมู่​เฮา​บ่ต้อง​อู้​อะหยัง​เกี่ยวกับ​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​แหม​แล้ว