Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1:9

9ย้อน​คน​หมู่​นั้น​เล่า​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ต้อนฮับ​หมู่​เฮา​ดี​ขนาด ตึง​อู้​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​บิ่นหลังต๋ำ​ฮูป​เคารพ​ปิ๊ก​มา​หา​พระเจ้า เปื้อ​ฮับใจ๊​พระองค์​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​เตี้ยงแต๊​กับ​มี​จีวิต​อยู่