Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:1

ก๋าน​งาน​ของ​เปาโล​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า

1ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ต้าน​ฮู้​แล้ว​ว่า​ตี้​หมู่​เฮา​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​นั้น​ก็​ได้​ผล​ดี​จ้าดนัก