Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:12

12คือ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋ ปลอบใจ๋ กับ​อู้​ย้ำ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​พระเจ้า ผู้​ตี้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​เข้า​มา​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​กับ​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์