Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:15

15เซิ่ง​เป๋น​หมู่​ตี้​ฆ่า​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ตึง​ฆ่า​หมู่​ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตึง​ไล่​หมู่​เฮา​ออก​มา​จาก​เมือง​ต่างๆ ตี้​เฮา​เกย​บอก​ข่าวดี​ตวย หมู่​เขา​ขัดใจ๋​พระเจ้า เป๋น​ศัตรู๋​ต่อ​คน​ตังหลาย