Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:16

16หมู่​เขา​ขัดขวาง​บ่หื้อ​เฮา​บอก​ข่าวดี​หื้อ​หมู่​คน​ต่างจ้าด เซิ่ง​เป๋น​ตาง​ตี้​หมู่​นั้น​จะ​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ หมู่​เขา​เยียะ​จาอี้​ก็​เตื่อม​ความ​บาป​นัก​ขึ้น​ติกๆ แล้ว​ใน​ตี้​สุด​พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​อย่าง​แน่นอน