Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:4

4แต่​ว่า​พระเจ้า​หัน​ดี​ตี้​จะ​มอบ​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ไว้​กับ​หมู่​เฮา เฮา​จึง​บอก​ข่าวดี​นั้น​บ่ใจ้​เป๋น​ตี้​ปอใจ๋​ของ​มนุษย์ แต่​เปื้อ​เป๋น​ตี้​ปอใจ๋​ของ​พระเจ้า​ผู้​กวด​สอบ​จิตใจ๋​เฮา