Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:7

7เถิง​แม้​ว่า​หมู่​เฮา​มี​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​จะ​สั่ง​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอั้น​ได้ ใน​ฐานะ​ตี้​หมู่​เฮา​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระคริสต์ แต่​ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย หมู่​เฮา​อ่อนน้อม​ต่อ​หมู่​ต้าน​เหมือน​แม่​ตี้​เลี้ยงดู​ลูก​ของ​เขา