Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:8

8หมู่​เฮา​ฮัก​ต้าน​นัก​ขนาด เฮา​บ่ได้​ปั๋น​ก้า​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ต้าน​เต้าอั้น แต่​เต๋มใจ๋​หื้อ​แม้แต่​จีวิต​ของ​หมู่​เฮา​แก่​ต้าน​ตวย ย้อน​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ตี้​เฮา​ฮัก