Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:9

9ปี้น้อง​ตังหลาย​จ๋ำ​ได้​แน่นอน​แล้ว​ว่า ใน​ต๋อน​ตี้​เฮา​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ฟัง​นั้น หมู่​เฮา​เยียะ​ก๋าน​หนัก​มอกใด​ต้ามก๋าง​ต้าน หมู่​เฮา​เยียะ​ก๋าน​วัน​ค่ำ​คืน​ฮุ่ง​เปื้อ​เฮา​จะ​บ่เป๋น​ภาระ​ต่อ​หมู่​ต้าน​สัก​คน​เดียว