Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:10

10หมู่​เฮา​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​อย่าง​ตั้งใจ๋​วัน​ค่ำ​คืน​ฮุ่ง ตี้​จะ​ได้​หัน​หน้า​หมู่​ต้าน​แหม เปื้อ​เตื่อม​แถ้ง​สิ่ง​ตี้​ยัง​ขาด​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​หื้อ​เต๋ม​บริบูรณ์