Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:11

11ขอ​หื้อ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​หมู่​เฮา​ตึง​พระเยซู​คริสต์​ของ​หมู่​เฮา นำ​ตาง​หมู่​เฮา​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​ตังหลาย​แหม