Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:12

12ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮัก​กั๋น กับ​ฮัก​คน​อื่นๆ นัก​ขึ้น หื้อ​เหมือน​ตี้​หมู่​เฮา​ฮัก​ต้าน​ตังหลาย