Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:3

3เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน​บ่มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ ย้อน​ว่า​มี​ก๋าน​ค่ำ​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​ต้อง​ปะ​ก๋าน​ค่ำ​นั้น