Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:4

4เมื่อ​หมู่​เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย เฮา​ก็​ได้​บอก​ต้าน​ไว้​ก่อน​แล้ว​ว่า ต้าน​กับ​เฮา​จะ​โดน​ค่ำ แล้ว​ก็​เป๋น​จาอั้น​แต๊​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ฮู้​อยู่​แล้ว