Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:6

กำ​รายงาน​ของ​ทิโมธี

6บ่าเดี่ยวนี้​ทิโมธี​ปิ๊ก​จาก​หมู่​ต้าน​มา​เถิง​หมู่​เฮา​แล้ว และ​ได้​นำ​ข่าวดี​มา​บอก​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ยัง​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮัก​เหมือน​เดิม เขา​บอก​แหม​ว่า​เมื่อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เติง​หา​หมู่​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​ดีใจ๋ ตึง​ใฝ่ฝัน​จะ​ได้​หัน​หน้า​หมู่​เฮา เหมือน​อย่าง​หมู่​เฮา​ใค่​หัน​หน้า​หมู่​ต้าน​เหมือน​กั๋น