Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4

จีวิต​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋

1สุดต๊าย​นี้​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เฮา​เกย​สอน​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​จาใด​เปื้อ​จะ​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​พระเจ้า ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​จาอั้น​อยู่​แล้ว ใน​ฐานะ​ตี้​เฮา​เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น​ใน​พระเยซู ก็​ขอ​อ้อนวอน​ว่า หื้อ​ใจ๊​จีวิต​จาอั้น​ต่อ​ไป​นัก​ขึ้น 2ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำสอน​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ใน​นาม​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อยู่​แล้ว​ว่า 3พระเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ กับ​เว้น​จาก​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ 4กู้​คน​ก็​ควร​ฮู้​ว่า​จะ​ควบคุม​ตั๋ว​เก่า​ได้​จาใด แล้ว​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​อย่าง​มี​เกียรติ 5บ่ใจ้​เยียะ​ต๋าม​กิเลส​ตั๋ณหา​เหมือน​อย่าง​คน​ต่างจ้าด​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า 6ใน​เรื่อง​นี้​บ่ดี​เยียะ​บาป​กาว่า​เยียะ​ผิด​ต่อ​ปี้น้อง​โดย​เป๋น​จู๊​กับ​เมีย​เขา ย้อน​ว่า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​จาอั้น เหมือน​อย่าง​ตี้​หมู่​เฮา​เกย​บอก​เกย​เตื๋อน​ต้าน​ตังหลาย​มา​ก่อน​แล้ว 7ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​ฮ้อง​หมู่​เฮา​หื้อ​เป๋น​คน​ลามก แต่​หื้อ​เป๋น​คน​ตี้​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์ 8คน​ใด​บ่เอา​กฎ​ระเบียบ​ข้อ​นี้ เขา​บ่ใจ้​บ่ยอมฮับ​ก้า​มนุษย์​เต้าอั้น แต่​บ่ยอมฮับ​พระเจ้า​ผู้​มอบ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​หื้อ​กับ​ต้าน​ตวย

9ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​ฮัก​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​นั้น ข้าพเจ้า​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​เขียน​มา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​แหม ย้อน​พระเจ้า​สอน​หมู่​ต้าน​หื้อ​ฮัก​กั๋น​อยู่​แล้ว 10ความ​จริง​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮัก​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใคว่​แคว้น​มาซิโดเนีย​อยู่​แล้ว แต่​ปี้น้อง​ตังหลาย หมู่​เฮา​อ้อนวอน​ต้าน​หื้อ​ฮัก​หมู่​เขา​นัก​ขึ้น​แหม 11จง​ตั้ง​เป้าหมาย​ไว้​ว่า​จะ​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​สงบสุข บ่ยุ่ง​กับ​เรื่อง​ของ​คน​อื่น กับ​หื้อ​เลี้ยง​จีวิต​ด้วย​ลำแข้ง​ของ​ตั๋วเก่า​เหมือน​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​บอก​ไว้​แล้ว 12ถ้า​เยียะ​จาอี้​คน​ตี้​ยัง​บ่เจื้อ​จะ​นับถือ​จีวิต​ของ​ต้าน กับ​ต้าน​ตังหลาย​บ่ต้อง​เปิ้ง​ใผ​เลย

เมื่อ​พระเยซู​ปิ๊ก​มา

13ปี้น้อง​ตังหลาย หมู่​เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​คน​ตี้​ล่วงหลับ​ไป​แล้ว ว่า​จะ​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​หมู่​นั้น​พ่อง เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่เศร้า​เสียใจ๋​เหมือน​คน​อื่น​ตี้​บ่มี​ความ​หวัง 14แต่​หมู่​เฮา​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​ต๋าย​แล้ว​กับ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​เจื้อ​ว่า พระเจ้า​จะ​ฮับ​ผู้เจื้อ​ตี้​ล่วงหลับ​ไป​แล้ว​นั้น​ปิ๊ก​มา​กับ​พระเยซู

15ต๋อน​นี้​หมู่​เฮา​จะ​บอก​ถ้อยกำ​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน ก็​คือ​วัน​ตี้​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา หมู่​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​ไป​ปะ​พระองค์​ก่อน​หมู่​เฮา​ตี้​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ 16คือ​ว่า​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​จาก​สวรรค์ โดย​มี​กำสั่ง​เอิ้น​เสียง​ดัง​ไป​ตวย มี​เสียง​ของ​หัวหน้า​ทูตสวรรค์​ไป​ตวย กับ​มี​เสียง​เป่า​แก​ของ​พระเจ้า แล้ว​หมู่​คน​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ก่อน 17หลัง​จาก​นั้น พระเจ้า​จะ​ฮับ​หมู่​เฮา​ตี้​ยัง​อยู่​ใน​โลก​ขึ้น​ไป​ใน​เมฆ ไป​เข้า​กับ​คน​หมู่​นั้น แล้ว​ไป​ปะ​พระเยซู​บน​ต๊องฟ้า​อากาศ ก็​จะ​ได้​อยู่​ตวย​พระองค์​ตลอด​ไป 18จาอั้น​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กั๋น​ต๋าม​ถ้อยกำ​นี้​เต๊อะ