Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:1

จีวิต​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋

1สุดต๊าย​นี้​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เฮา​เกย​สอน​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​จาใด​เปื้อ​จะ​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​พระเจ้า ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​จาอั้น​อยู่​แล้ว ใน​ฐานะ​ตี้​เฮา​เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น​ใน​พระเยซู ก็​ขอ​อ้อนวอน​ว่า หื้อ​ใจ๊​จีวิต​จาอั้น​ต่อ​ไป​นัก​ขึ้น