Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:11

11จง​ตั้ง​เป้าหมาย​ไว้​ว่า​จะ​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​สงบสุข บ่ยุ่ง​กับ​เรื่อง​ของ​คน​อื่น กับ​หื้อ​เลี้ยง​จีวิต​ด้วย​ลำแข้ง​ของ​ตั๋วเก่า​เหมือน​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​บอก​ไว้​แล้ว