Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:13

เมื่อ​พระเยซู​ปิ๊ก​มา

13ปี้น้อง​ตังหลาย หมู่​เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​คน​ตี้​ล่วงหลับ​ไป​แล้ว ว่า​จะ​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​หมู่​นั้น​พ่อง เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่เศร้า​เสียใจ๋​เหมือน​คน​อื่น​ตี้​บ่มี​ความ​หวัง