Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:14

14แต่​หมู่​เฮา​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​ต๋าย​แล้ว​กับ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​เจื้อ​ว่า พระเจ้า​จะ​ฮับ​ผู้เจื้อ​ตี้​ล่วงหลับ​ไป​แล้ว​นั้น​ปิ๊ก​มา​กับ​พระเยซู