Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:16

16คือ​ว่า​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​จาก​สวรรค์ โดย​มี​กำสั่ง​เอิ้น​เสียง​ดัง​ไป​ตวย มี​เสียง​ของ​หัวหน้า​ทูตสวรรค์​ไป​ตวย กับ​มี​เสียง​เป่า​แก​ของ​พระเจ้า แล้ว​หมู่​คน​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ก่อน