Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:9

9ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​ฮัก​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​นั้น ข้าพเจ้า​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​เขียน​มา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​แหม ย้อน​พระเจ้า​สอน​หมู่​ต้าน​หื้อ​ฮัก​กั๋น​อยู่​แล้ว