Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:12

กำ​ตักเตื๋อน​สุดต๊าย

12ปี้น้อง​ตังหลาย หมู่​เฮา​วิงวอน​ขอ​หื้อ​ต้าน​เคารพ​นับถือ​หมู่​คน​ตี้​หมั่น​เยียะ​ก๋าน​ฮับใจ๊​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ตี้​เป๋น​ผู้นำ​ตี้​เตื๋อน​สติ​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน