Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:14

14ปี้น้อง​ตังหลาย หมู่​เฮา​วิงวอน​ขอ​หื้อ​ต้าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ต่อ​ไป​นี้ คือ​ตักเตื๋อน​คน​ตี้​ขี้ค้าน​เยียะ​ก๋าน หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​คน​ตี้​ขี้กั๋ว จ้วย​คน​ตี้​อ่อนใจ๋ กับ​หื้อ​มี​ใจ๋​อดทน​ต่อ​คน​ตังหลาย