Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:18

18หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น​กู้​อย่าง สิ่ง​หมู่​นี้​พระเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ ย้อน​หมู่​ต้าน​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์