Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:2

2ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า วัน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า จะ​มา​เหมือน​ขโมย​ตี้​มา​ใน​ต๋อน​เมื่อคืน