Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:8

8แต่​เฮา​เป๋น​ของ​เมื่อวัน​ก็​หื้อ​ควบคุม​ตั๋ว​เก่า​เน่อ โดย​เอา​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮัก​มา​ใส่​เหมือน​เป๋น​เกราะ​ป้องกั๋น​อก​ไว้ ตึง​เอา​ความ​หวัง​ตี้​พระเจ้า​จะ​จ้วย​หื้อ​หมู่​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ มา​สุบ​หัว​เหมือน​เป๋น​หมวก​เหล็ก