Search form

1 ทิโมธี 1:11

11หลัก​กำสอน​นี้​มี​ใน​ข่าวดี​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​ข้าพเจ้า​นำ​ไป​บอก เป๋น​ข่าวดี​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่ กับ​สมควร​ได้ฮับ​ก๋าน​นมัสก๋าน